Ostutingimused

E-poe kasutusleping

Prochemical OÜ, registrikoodiga 11912477, aadress Keskuse tn. 6, Saue, 76505 Harjumaa edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Prochemical OÜ E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma iskuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult teenuse kasutajat.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi olla tavapäraselt laos olemas.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui teenuse kasutaja ei ole uute tingimustega nõus võib ta keelduda tellimusest.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

2.6. Teenuse kasutaja, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt, elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis)

2.7. Kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud täitmiseks. Osutaja ei vastuta teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.8. Müügi protsess algab kui teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ja saanud kinnituse kauba saadavuse ning tarneaja kohta.

Müügi protsess lõpeb kui teenuse kasutaja on tasunud tellimuse eest. Teenuse pakkuja käest saanud arve ning kauba kätte saanud.