E-poodMetsMetsa- ja puidukaitseMetsakaitseKuuse univers. koore- ja võraüraski feromoon, PCIT Ecolure

Kuuse univers. koore- ja võraüraski feromoon, PCIT Ecolure

15.50

Laost otsas

PCIT Ecolure feromoonpreparaat meelitab kuuse- kooreüraskit (Ips typographus) ja hariliku võraüraskit (Pityogenes chalcographus).
Feromoonid on lõhnaained, mida putukad teatud eluperioodil eritavad ning kasutavad liigisisesel suhtlemisel (nt vastassugupoole leidmiseks, aga ka sobiva toitumis- või sigimispaiga tähistamiseks). Üraskitele on omased agregatsiooniferomoonid, mis meelitavad sama liigikaaslasi koonduma püünistesse.

Toimeained: (S)-cis-Verbenool (3.2%), 2-metüül-3-buteen-2-ol (1.0%).

Kasutamine:

Feromoonpreparaadi avamine: pakend avatakse kahes osas, et pikendada feromooni mõju ja efektiivsust. Esialgu lõigata pakend täpselt mööda alumist joont (kääride märk, keevisõmbluse keskelt), midagi rohkem avada ei ole vaja. Riputada püünisesse, selle mõju kestab kuni 5 nädalat. Viie nädala möödudes lõigata täpselt mööda ülemist joont (kääride märk, keevisõmbluse keskelt), teise avamisega feromooni mõju kestab veel kuni 6 nädalat.

Feromoonpakendi PCIT Ecolure avamine.
Feromoonpakendi PCIT Ecolure avamine.

Feromoonpreparaadi efektiivne toimeaeg: feromooni mõju kestab 10-12 nädalat (kahe avamise korral).

Välispakendi avamisel hakkab feromooniga immutatud kandematerjali pakike eraldama feromooni meelitades lendlevad üraskid ligi.

Kus? Kohtades, kus esineb putukakahjustus. Peamiselt kohtades, kus eelmisel aastal on olnud suur kahjurite arvukus. Need on sageli päikeselised (avatud) metsaservad raiesmikud, trasside jne ääres, hõredad puistud, kuusehekid, noored puud. Peale kuuse võivad nakatuda kõik teised okaspuud, va nulg. Asustamiseks sobivad tormimurrus ja -heides, lumemurrus kahjustatud kuused, värske koorimata metsamaterjal, nõrgestatud (nt juurepessu poolt) kuused.

Millal?
Kevadel (I lendlus): maksimaalne õhutemperatuur on püsinud mõned päevad 15-20°C piires ning mulla pealiskiht on soojenenud vähemalt 10°C-ni. Enamasti on see arukase pungade puhkemise ajal. Tavaliselt aprilli lõpus või mai esimesel poolel, vahel hiljemgi. Lendluse soodustab soe ja kuiv ilm. Kuigi harilik võraürask lendleb mai keskel tuleb feromoon asetada püünisesse kuuse- kooreüraski lendluse ajal ehk aprilli lõpus- mai alguses.
Suvel (II lendlus): kuuse- kooreüraski II lendlus on tavaliselt juuni lõpus- juuli alguses. Harilikul võraüraskil teist lendlust ei ole. Enne teist lendlust tuleb asetada püünisesse uus feromoon, kuid seekord võib panna puhtalt kuuse- kooreüraski püüdmiseks mõeldud feromooni, nt Typosan P306, IT Ecolure klasik, Pheroprax A jne.

Feromoonpreparaati kasutatakse püünispuudel või plastikpüünistes. Kumba eelistada? Plastikpüüniste kasutamine on vähem töömahukas ja seetõttu laiemalt levinud. Siiski on püünispuude kasutamine andnud kõige paremaid tulemusi.

Feromoonpüüniste paigaldamine:
Püünised tuleb paigaldada kasvavatest okaspuudest vähemalt 10- 15 m kaugusele, püünise alumine serv peab olema 1-1,5 m maapinnast. Püünised võib paigaldada ka mõnele sobival kaugusel kasvavale lehtpuule. Üraskite meelitamiseks võib paigaldada püünised kasvavale vigastatud või nõrgestatud kuusele. Üraskite poolt asustatud kuused tuleb samal aastal metsast välja vedada.

Püüniste kontroll: vähemalt iga 14 päeva järel, väga suure püütud putukate arvukuse korral 5- 8 päeva järel, sest roiskuvad üraskid on peletava efektiga. Kontrolli käigus tuleb püünised puhastada, vabastades muud püütud putukad ja surmates üraskid. Roiskunud lõhna eemaldamiseks puhastada püünis desovahendiga.

Kui palju püüniseid tuleb panna?
Üraskite püüdmiseks: iga eelmisel aastal kahjustatud 10 m3 metsa kohta tuleb paigaldada 2-3 püünist. Püüniste vahekaugus üksteisest võiks olla 20-30 m.
Monitooringuks: tuleb arvestada sellega, et üraskite lennuulatus ei ole reeglina eriti suur ja suurem osa lendab 75 m raadiuses. Seega ei tohiks püüniste vahekaugus olla üle 150 m. Feromooni efektiivsust võib mõjutada ka tuule suund. Väiksematel eraldistel tuleb kõiki neid aspekte arvesse võtta. Suurematel eraldistel võib 2 püünist iga 10 ha hektari kohta olla piisav.

Tähtis: ainult regulaarselt tühjendatud püünised tagavad kõrge püügiefektiivsuse. Lagunevad üraskid on peletava efektiga. Metsas on üraskeid alati, enamasti suudavad puud nendega toime tulla. Kui aga naabruses on toimunud raie, siis on tasakaal rikutud ja allesjäänud puud saavad tugeva ründe ohvriks. Seega, peale raiet tuleb püünised kindlast välja panna!

Kampaaniatooted

Tutvu meie sooduspakkumistega.
Vaata